Zen Shakuhachi top banner
› Det sker / Kalenderen
› Fortællingen
› Filosofien
› Luften / Lydene / Tonerne
› 'De Stående Bølger' - en CD
› Billeder
› 'Kaidō honsoku' credo'et
› Profil / Bio
› Butikken: Fløjter & Andet
› Henvendelse
› Forsiden


'Kaidō honsoku' Credo'et

Af Torsten Olafsson - 26. marts 2008. Redigeret d. 23. februar 2015.

Den Japanske Fuke Shakuhachi skriftrulle med navnet
'Kaidō honsoku' bærer dateringen d. 26. marts 1628.

Dokumentet blev opdaget og med omhu kopieret af shakuhachi-forskeren Nakatsuka Chikuzen i august 1937, i Zen templet Kōkoku-ji nær den lille havneby Yura i Wakayama præfekturet, sydvest for Kyōto og Nara.Koukoku-ji, Yura, Wakayama, Japan
Kōkoku templet nær Yura i Wakayama præfekturet.
Kilde: http://rankuu.com/blog/?cat=1

Først publiceret i musiktidsskriftet 'Sankyoku' nr. 188, nov. 1937, foreligger dokumentet også gengivet i den mere end 600 sider omfattende bog 'Kinkō-ryū shakuhachi shikan' ("Forskning i Kinko-skolens historie"), udgivet af Nihon Ongaku-sha, Tōkyō, i 1979.

Allerede i 1938 publicerede imidlertid også Kōkoku-ji 'Kaidō honsoku' teksten i den omfattende tempel-tekstsamling 'Shūhō yokō', redigeret af Mori Hikotarō.
Denne bog blev genoptrykt og -udgivet i 1981.

Jeg studerede, oversatte og kommenterede 'Kaidō honsoku' til engelsk gennem årene 1984-86.
Resultatet deraf blev en specialeafhandling i Japanologi, som afleveredes til Københavns Universitets Østasiatiske Institut i foråret 1987.

Afhandlingen blev udgivet internationalt af forlaget Tai Hei Shakuhachi, Californien, i 2003, redigeret af Monty H. Levenson og Mei Levenson, inkluderende en introducerende artikel om emnet.

Den engelske oversættelse af 'Kaidō honsoku' blev også gengivet i booklet-noterne til Fønix Musik's 2001 CD-genudgivelse af min solo shakuhachi plade "Standing Waves - Zen Shakuhachi Meditations", produceret af Finn Olafsson med Flemming Rasmussen ved pulten og udgivet af Olafssongs i 1983 som musikforlagets allerførste fonogram-udgivelse.

Hér publiceres dette helt unike Fuke Shakuhachi Komosō credo, 'Kaidō honsoku', nu på dansk - på 380-årsdagen for skriftrullens oprindelige datering.

Bemærk, at noter mellem kantede paranteser som f.x. [?], angiver, at man må iagttage flere forskellige mulige fortolkninger/udlægninger af originalteksten.

PDF: Se Kaidō Honsoku teksten, som den gengives i Nakatsuka Chikuzen, 'Kinkō-ryū shakuhachi shikan', 1979, pp. 271-273 (387 kb)


Kaidō honsoku

Kaidô honsoku i Shûhô yokô, 1938/1981

Kaidô honsoku gengivet i Shûhô yokô, 1938/1981
Kaidō honsoku teksten gengivet i Shūhō yokō,
1938/1981, Sektion III, pp. 72-73.

Ifølge Mori Hikotarō's annotering er par. 1 skrevet "med en anden pensel", eller skrift, end resten af originaldokumentet.
Paragrafnumrene optræder ikke i originalteksten.


1.
Da Hottō Kokushi vendte hjem fra Kina, blev han ledsaget af fire buddhistiske lægmunke:
Kuo Tsuo. Li Cheng, Tseng Shu & Pao P'u
(Jap.: Kokusa, Risei, Sōjo & Hōfu).

2.
Landsgældende Forordning ('Kaidō honsoku')
(for Fuke Shakuhachi Komosō pilgrimsfærd).
Udstedt fra Yura i Kii provinsen.

3.
Hvor kommer Komo'en fra?
(Fuke sagde:) "Møder du det Dunkle ..." - kommer han fra Mørkets Land?
(Fuke sagde:) "Møder du det Klare ..." - kommer han fra Lysets Land?

4.
Oh, forunderlig er sandelig kurvehatten, som Komo'en bærer over sit hovede!
Den kaldes også Det Himmelske Dække ('tengai').

5.
Oh, forunderligt er sandelig klædet, som han bærer over sin skulder!
Dette repræsenterer 'prik-og-kryds' gardinet foran Shintō helligdommen og klokkestrengen foran Buddha'en.
Det benævnes også Regnbue Rullen [?].

6.
Oh, forunderlig er sandelig den fine, dobbelte siddemåtte, som han bærer på sin ryg!
Den repræsenterer De Tre Klimaperioder [?] og De Fem Elementer: Jord, Vand, Ild, Vind og Rum.
Det nederste af de to lag repræsenterer Illusionen om De Tre Eksistenser: Fortiden, Nutiden, og Fremtiden.

7.
Forunderlig er beholderen, som han bærer på ryggen, rullet ind i siddemåtten.
Den kaldes også 'ken-kon', som symboliserer Himmel og Jord Samhørigheden.

8.
Oh, forunderligt er sandelig nettet, som han har svøbt omkring sine sager!
Det kaldes også den foreskrevne rejsetaske til fuldførelsen af en landsdækkende pilgrimsfærd.

9.
Oh, forunderlig er sandelig snoren, hvormed han har bundet alting sammen!
Den repræsenterer også begreberne 'Væren' og 'Ikke-Væren'.

10.
Oh, forunderlig er sandelig pungen, som han bærer på sit bryst!
Den udtrykker det menneskelige legemes helhed.
Den benævnes også som De Seks Indre Organer.
Inden i den findes forskellige ting med farverne blå-grøn, gul, rød, hvid og sort.

11.
Oh, forunderlig er sandelig den bambus(fløjte), som Komo'en bærer hos sig!
Shakuhachi'en er Komo'ens vigtigste eje og repræsenterer De Fire årstider, svarende til de fire fingerhuller på forsiden.
Det éne fingerhul på bagsiden repræsenterer Det Afklarede Ikke-duale Sind.
I dens indre mørke bor Helvedes Konge, De Dødes Dommer.
De tre (bambus)knæ symboliserer De Tre Kroppes Enhed ('Sanjin ittai'), den nedre åbning Livmoder-sfæren ('Taizō-kai'), den øvre åbning Diamant-sfæren ('Kongō-kai').
Det halvmåneformede mundstykke foroven symboliserer Den Absolutte Virkeligheds Klarhed.
Den er som helhed nobel hinsides alle grænser.

Når Komo'en spiller foran Shintō helligdommen, er det med henblik på at Bortjage Lidelserne ved De Fem Former for Forfald og De Tre Former for Feber.
Når han spiller foran Buddha'en er det med det formål at Vække til Opvågning fra Døsigheden ved Jordisk Begær, Forårsaget af Illusioner.

Når Komo'en spiller for lærte personer, bør han forlænge sin vejrtrækning i dyb og vedvarende koncentration med henblik på at Bortdrive Det Middelmådige Sind, som Beror på Illusioner.
Når han spiller for ikke lærte personer, svarer det til at Forklare Alle Buddhismens Læresætninger såvel som at Udføre Alle de Buddhistiske Ritualer.

12.
Når Du spørger til den såkaldte Komo's "oprindelse", er svaret:
"Ikke i Fortiden - ej heller i Nutiden".
Eller (i Banzan Hōshaku's ord):
"Den Tre-foldige Verden er Immateriel! (Hvor da søge Erkendelsen?)".

(Lige så meningsløst,) som det også er at sige om de umiddelbart synlige ting:
"Pilebladet er lysegrønt, blomsten er purpurrød" ...

Uden nogen sådan "oprindelse" er Komo'erne spredt i denne verden - uden nogen menneskebolig.
Så meget desto mere: Ude af tjeneste i det hele taget - det være sig på kontrolposterne ved Akama-ga-seki i Nagato provinsen, Ōsaka-no-seki nær hovedstaden, eller de to stationer i Shirakawa i Ōshū regionen - for Komo'erne som færdes i stort tal i denne verden, for hvem Himmel og Jord har Det Samme Udspring og Al Væren er Ét - for dem eksisterer der ingen afgrænsning eller tilknytning.

13.
Oh, i al ydmyghed, forunderlige er sandelig de stråsandaler, som Komo'en bærer!
De repræsenterer det rette fodtøj, når han fast betræder store klippestykker [i Banzan og Sekitō's fodspor?].

14.
Det siges i et digt:

"Om du søger, og du finder
i shakuhachi-lyden ly,
er det ikke sandeligt
bambusplantens rod?"

Den kløgtige Komo bærer en fornem bambus!

15. Da det er Komo'ens hensigt at frigøre sig fra Den Fem-foldige Kilde til Illusion - alt imens han efterlever mange forskrifter, og derfor sover han alene.
Dette beror på den fjerde af De Fem Livskomponenter: Viljestyrke ('gyō')[?].

Når dette er hans praksis - fordi Komo'en praktiserer cølibat til det sidste - hos dem, som lytter til hans shakuhachi foredrag, vil han forårsage en Lettet og Frigjort Bevidsthed, bortdrive Illusionernes og Middelmådighedens Slummer - og Bibringe Erkendelse.

16. Det siges i et digt,

"At søge ensomhed
i shakuhachi-tonens skjul,
er det ikke også
som forårsbrisen i Miyagino?"

17. Oh, forunderlig er sandelig Komo'ens stav!
Måtte man være i tvivl?:
Setchō sagde, "Hvide Skyer Overalt!"

18. Oh, forunderligt er sandelig sværdet, som Komo'en bærer ved sin side!
Selv ved sin læremesters dødsleje slog Fuke en saltomortale, er det fortalt.

19. Komosō grundlæggeren Abbed Fuke's sekt har 16 grene:

•  (1) Wa-kazari [Wakasa?].
•  (2) Inuyarō i Tsukushi.
•  (3) Noki-ha i Hokkoku.
•  (4) Noki-ha i Chūgoku.
•  (5) Sakabayashi i Ise.
•  (6) Noki-ha i Yawata, Gokinai.
•  (7) Kagari i Musashi.
•  (8) Wakashū i Mino.
•  (9) Sara-ha i Jōshū.
•(10) Yoritake i det centrale Musashi.
•(11) Kinzen i Shimōsa.
•(12) Kogiku-ha i Shimotsuke.
•(13) Tanjaku Yorokobi i Ōshū.
•(14) Umeji i Hitachi.
•(15) Tanjaku i Ōshū.
•(16) Kandan-ki no ha i Hokkoku.

Dette er de 16 ydmyge [?] grene.

20. Boro (De, der lever som duggen ... ).

21. Kan'ei perioden, 5. år, Mid-Forår, 21. dag
(26. marts, 1628).


De 16 grene i Fuke sekten omtalt i Kaidô honsoku
De 16 grene i Fuke sekten omtalt i Kaidō honsoku. T.O.


› Forsiden  >