Zen Shakuhachi top banner
› Det sker / Kalenderen
› Fortællingen
› Filosofien
› Luften / Lydene / Tonerne
› 'De Stående Bølger' - en CD
› Billeder
› 'Kaidō honsoku' credo'et
› Profil / Bio
› Butikken: Fløjter & Andet
› Henvendelse
› Forsiden


Filosofien

Japans bambusfløjte 'shakuhachi' har gennem mere end mindst fire århundreder været brugt som et betagende og kraftfuldt redskab til at rense det menneskelige sind for vildledende illusioner og frigøre det fra konventionel, dualistisk tankegang.

Den asketiske solomusik for 'shakuhachi', som praktiseres med det lille Zen tempel Myōan-ji i Kyōto ("Lyset & Mørkets Tempel") som centrum, er særligt karakteristisk for sit kompromisløse udtryk. Udøvelsen af de mere end tredive overleverede "fundamentale melodier" (japansk: 'hon-kyoku') har til formål at rendyrke den enkelte udøvers "iboende Buddha-natur".

Musikken er rytmisk nærmest helt frit flydende og tonalt og klangligt meget nuanceret. Den afspejler direkte den udøvendes øjeblikkelige sindstilstand. For den, som lytter dertil, er der mere tale om at være et spontant intuitivt oplevende vidne til en menneskelig proces (en "spirituelt psyko-fysiologisk happening"?), end om at være modtager af nogen egentlig autoritativ filosofisk vejledning, det være sig "belæring".

Derfor skal fløjtespilleren heller ikke forventes at optræde i rollen som nogen "entertainer", der stræber efter at vinde et koncertpublikum for sig. Tværtimod skal han, eller hun, blæse på fløjten "med et ydmygt sind på en måde, som ikke fortaber sig i ren og skær fingerfærdighed" (Yoshimura Fuan Sōshin, 1977).

Disse 'shakuhachi' melodier kan beskrives som "magiske kæder" af musikalske 'mantra' eller 'dharani'. Der er i virkeligheden - i et historisk perspektiv - ikke tale om blot en "Zen buddhistisk" praksis, men om en unik japansk form for meget konsekvent mental træningspraksis med erkendelsesmæssig oprindelse og baggrund i indisk Advaita Vedanta filosofi, kinesisk Taoisme og Yin-Yang virkelighedsopfattelse, tantrisk buddhisme (japansk: 'Shingon'), asketisk bjergtilbedelse (Yamabushi bevægelsen), dyrkelsen af Amida Buddha (det Rene Lands Buddhisme) og japansk polyteïstisk Shintōisme.

Myôan
'Myōan'

"Myōan Shakuhachi er relateret til Fuke Shakuhachi Sekten og har som sit formål - med den århundreder gamle japanske shakuhachi fløjte som spirituelt redskab - at erkende den ultimativt ikke-duale [substansløse og derfor illusoriske] modsætning mellem "det klare" og "det dunkle".

Denne praksis kaldes 'Suizen': Den "blæsende meditation".

Ozawa Seizan, 1978

Ozawa Seizan, 1978

Ozawa Seizan, født 1939 - Spring 1978

"Myōan Shakuhachi udøvelse kan ikke sammenlignes med det at spille på et almindeligt blæseinstrument.
Der findes ikke nogen strengt fastlagt måde at spille på.
Jeg kan kun sige, at jeg bestræber mig på at rette mit spil imod mit eget sind - ydmygt og ærligt.

De, som gør sig meget umage for at være "dygtige" til at spille - som øver sig overmåde for at gøre indtryk på dem, der lytter - sådan som disse egocentrerede personer optræder, repræsenterer for mig noget af det værste, jeg ved.

Der er dem, som kan frembringe mangfoldige lyde i kraft af tekniske færdigheder, men med hensyn til Myōan Templets 'shakuhachi' praksis tror jeg på, at den sande måde at praktisere Zen Shakuhachi består i at lade sin oprindelige natur tage imod lydene og at kultivere ens selv i overensstemmelse med disse.

Det er ikke enkelt for mig at udtrykke dette i ord, men det at udøve 'Zen Shakuhachi' er i alt fald en form for mental træning og selv-udvikling, som ikke beror på egoisme, men på åbenhed.

Den daglige udøvelse af denne praksis vil, på et tidspunkt, medvirke til erkendelsen af menneskenaturens inderste væsen.

Det er, på alle måder, forkert at handle imod naturen.
Jeg bestræber mig på, hver eneste dag, at følge naturen og ikke at tage fejl af vejen."

Yoshimura Fuan Sōshin (1904-1988), 1977
Yoshimura Sōshin
Yoshimura Sōshin - 1904-1988
Oversættelser af Torsten Olafsson


› Sidetoppen › ForsidenMyôan
'Myōan'